Hakem Rehberi

Advances in Chronic Diseases dergisine gönderilen makaleler çift kör hakemlik ilkelerine göre alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir.

Hakemler makalelerin kalitesini, minor-major revizyon gerekip gerektirmediğini, kabul veya reddilmesi gerekip gerektirmediğini konusunda editör kuruluna öneride bulunurlar.

Hakemler makalelerle ilgili çıkar çatışması, etik ihlal, intihal gibi durumları saptarlarsa editör kurulana bildirmelidirler.

Hakemler taraflarına gelen davetleri kabul ettikten sonra zamanında değerlendirme sorumlulukları bulunmaktadır. Yazarlarda dergiden gelecek bildirimlere zamanında cevap vermekle yükümlüdürler (Revizyon vs).

Hakemler taraflarına gönderilen verileri gizlilik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmek ve korumak zorundadırlar