Dergi Hakkında

Advances in Chronic Diseases, çift kör hakemli bir dergi olup yayın süreçleri bilimsel yöntemlerle üretilen bilginin, etik ve bilimsel standartlara uygun olarak yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır. Dergi açık erişimli ve online bir dergi olup kronik hastalıklarla ilişkili tüm bilim alanlarında İngilizce ve Türkçe vaka çalışmaları ile araştırma ve sistematik derleme makalelerini yayınlamaktadır. Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a ait olup editör ve yayın kurulu üyelerinin görüşlerini yansıtmaz, dergi bu konuda hiç bir yükümlülük altına alınamaz. Dergi yılda üç sayı (Mart, Temmuz, Aralık) halinde elektronik ortamda açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Özel ya da ek sayılar da yayınlayabilmektedir.