İntihal Politikası

Advances in Chronic Diseases dergisi intihal politikası konusunda COPE (Committee on Publication Ethics)'nin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmektedir. İntihal konusunda COPE'de belirlenen akış şemaları ve iş akışları benimsenmektedir.

Advances in Chronic Diseases dergisine yayınlanması için gönderilen tüm makaleler, Turnitin / iThenticate yazılımı kullanılarak intihal açısından kontrole tabi tutulur. Advances in Chronic Diseases dergisi, yazarlardan makale gönderimleri için intihal raporlarını titizlikle talep eder ve kontrol eder. Editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. İncelemenin ilk aşamalarında intihal olduğu tespit edilen makaleler reddedilir ve dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmez. Değerlendirme sürecinden sonra kabul edilen yazılar için de bu durum geçerlidir. Makalenin türüne bağlı olarak oranın %20'den az olması beklenir.