Amaç ve Kapsam

Advances in Chronic Diseases, kronik hastalıklar ile ilişkili tüm alanlarda yapılan alanında öncü, özgün, bilimsel etik kurallara uygun ve yüksek kalitede araştırma makaleleri, derlemeleri, vaka raporlarını ve bilimsel yorumları kabul eden hakemli, açık erişimli, orijinal bir dergidir.  

Kronik hastalıkların önlenmesi, tanılanması, tedavi edilmesi, bakımı ve yönetilmesi konularına odaklanan dergide, hem klinik hem de toplum merkezli yürütülen güncel araştırmaların ve bilimsel gelişmelerin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, sağlık profesyonelleri, araştırmacılar, klinisyenler ve hatta hastalar arasında bilgi paylaşımını teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.