Açık Erişim Politikası

Advances in Chronic Diseases dergisi açık erişimli bir e-dergidir. Açık erişim politikası Budapest Open Access Initiative (BOAI) kurallarına dayanmaktadır. Açık erişim ile, herhangi bir kullanıcının dergideki makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine izin veren halka açık internetteki ücretsiz kullanılabilirliğini belirtmektedir.