The Reasons Why Emergency Room Nurses Remain Silent

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885661

Keywords:

Emergency Department, Nurse, Hospital, Silence, Organizational Silence

Abstract

Objectives: This study aimed to investigate the silence of nurses working in the emergency department and the underlying reasons for their silence.

Materials and Methods: This descriptive study was conducted with 51 nurses employed at Karabük University Karabük Training and Research Hospital Emergency Service between February and May 2016. Data were collected using a survey form developed by the researchers in accordance with the literature.

Results: Upon examining the demographic characteristics of the participating nurses, it was found that the average age was 31.62±6.88, 64.7% were women, the average professional experience was 9.37±6.86 years, and 64.7% willingly chose to work in this department. Their satisfaction level was reported as 4.87±2.70 on a scale of 1 to 10, and it was revealed that 56.9% of them had experienced the need to remain silent at least once. Additionally, the research indicated that 45.1% had never encountered fear of exclusion, while 33.2% reported fear of not being promoted.

Conclusions: The study highlighted that among the issues nurses are least silent about are harassment (perverted behavior) and maltreatment (swearing, insulting, blaming, violence, work overload, intentional harm, etc.). On the other hand, the issues they are most silent about include facing shirking and laziness in the workplace, encountering wrong attitudes and behaviors from managers, and dealing with workplace policies or decisions that they do not agree with. These findings underscore the importance of discussing the causes and consequences of silence, its impact on organizational performance, and its implications for employees' organizational behavior in detail.

References

Özkan Ş, Çatar R, Göçmen H, Gemlik N. Sağlık Yöneticilerinin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri: Kamu Hastanesi Örneği. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Strat Araştırma Derg. 2021;7(1):235–44.

Şimşek E, Aktaş H. Örgütsel sessizlik ile kişilik ve yaşam doyumu etkileşimi: Kamu sektöründe bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sos Bilim Derg. 2014;14(2):121–36.

Bilgin R, Diğer H, Kaçmaz B. Hemşirelerde örgütsel sessizliğin nedenleri: bir eğitim ve araştırma hastanesi uygulaması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sos Bilim Derg. 2021;9(3):613–32.

Aktaş H, Şimşek E. Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarinda Iş Doyumu Ve Duygusal Tükenmişlik Algilarinin Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Derg. 2015;11(24):205–30.

Özdemir L, Uğur SS. Çalışanların “Örgütsel Ses Ve Sessizlik” Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Kamu Ve Özel Sektörde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Derg. 2013;27(1):257–81.

Dyne L Van, Ang S, Botero IC. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. J Manag Stud. 2003;40(6):1359–92.

Karadal H, Mahmut Ö, Himmet K. Organizasyonlarda politik davranışlar ve taktikler. Der), Örgütsel Davranışta Seçme Konular Organ Karanlık Yönleri Ve Veriml Azaltıcı Davranışlar (Ed Mahmut Özdevecioğlu Ve Himmet Karadal), İlke Yayınevi, Yayın. 2008;(11):1–20.

Bayın G, Yeşilaydın G, Esatoğlu AE. Hemşirelerde örgütsel sessizlik nedenlerinin belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Derg. 2015;7(1):248–66.

Eriguc G, Ozer O, Songur C, Turac IS. A research on organizational silence of nurses in a public hospital/Bir devlet hastanesinde hemsirelerde orgutsel sessizlik uzerine bir arastirma. Cankiri Karatekin Univ Iktis ve Idari Bilim Fak Derg. 2014;4(2):61–85.

Çakır E, Uğurluoğlu Ö. Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik, Sessizliğin Nedenleri Ve Sonuçlarına İlişkin Görüşleri. İşletme Bilim Derg. 2019;7(2):389–423.

Yavuz P, Gemlik N. Örgütsel Sessizlik Kavramına Hemşirelik Mesleği Açısından Bakış. Sos Araştırmalar ve Yönetim Derg. (1):38–48.

ÇAKICI Y. Örgütlerde sessiz kalınan konular sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Dergisi; Yıl 2008 Cilt 17 Sayı 1. 2013;

Yalçın B, Baykal Ü. Özel hastanelerde görevli hemşirelerin sessiz kaldığı konular ve sessiz kalma nedenleriyle ilişkili faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Derg. 2012;9(2):42–50.

Küçüktepe H, Çetin M, Yıldırım M. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde sosyodemografik özelliklerin kurumsal sessizlikle ilişkisinin incelenmesi. Sağlık Akad Derg. 2022;9(1):73–81.

Afşar L. Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ilişkisi: Konuya ilişkin bir araştırma. İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2013.

Çakır E. Örgütsel sessizlik, sessizliğin nedenleri ve sonuçları: bir devlet hastanesi çalışanları üzerinde araştırma. Hacettep Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2017.

Published

2024-03-27

How to Cite

Dikici, İbrahim C. (2024). The Reasons Why Emergency Room Nurses Remain Silent. Advances in Chronic Diseases, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885661

Issue

Section

Articles