Editör Kurulu

Baş Editör

Doç. Dr. Abdullah Taşkın

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Veysel Kaplan

Dr. Öğr. Üyesi Bişar Amaç

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Caner Dikici

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Enzin

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Düken

Dr. Öğr. Üyesi Zeynal Yasası

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Karahan