Effects of Chronic Diseases in Children in School Period and Management at School

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10886087

Keywords:

Child, Adolescent, Chronic Disease, School

Abstract

Chronic diseases are a process that adversely affects individuals from all segments of society physically, mentally and socially. This negative effect affects individuals in childhood and adolescence much more deeply due to the life stages they are in. These effects may occur in the form of situations such as interruption of school attendance or decrease in academic success as well as affecting the social life of the child. This situation increases the importance of school health activities. School health activities are generally defined as all the activities carried out to evaluate and improve the health of students, to ensure and maintain a healthy school life, and to provide health education to students and thus to the society. In this context, it shows that school management and all relevant teachers should have knowledge about the evaluation of students' physical and mental health and intervention when necessary. In our study, a summary of the literature on the activities of school management and teachers on this subject is presented.

References

Çavuşoğlu, H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt I. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2008, 71-90.

Baysal, B. Kronik hastalıklar ve hastaneye yatış: çocuk, aile ve tedavi ekibi. Katkı Pediatri Dergisi, 1996, 5:913-917

Erden, G. Ailenin kronik hastalıklardan etkilenimi. Sağlıklı Toplumlar için Sağlıklı Aileler. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Yayınları, 1994, 65-70.

Mukherjee, S., Lightfoot, J., & Sloper, P. The inclusion of pupils with a chronic health condition in mainstream school: what does it mean for teachers?. Educational Research, 2000, 42(1), 59-72.

Shaw, S.R., & McCabe, P.C. “Hospital-to-school transition for children with chronic illness: meeting the new challenges of an evolving health care system”. Psychology in the Schools, 2008, 45, 74–87.

Shiu, S. Issues in the education of students with chronic illness”. International Journal of Disability, Development and Education, 2001, 48, 269–281.

World Health Report Ministry of Health Health Project General Coordination, Ankara. 1998.

Dirican, R, & Bilgel, N. Halk Sağlığı. Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1993, 405-417.

Er, M. D. Çocuk, hastalık, anne-baba ve kardeşler. Çocuk Sağlığı Hast Derg, 2006, 49:155-168

Pekcan, H, & Güler, Ç. Okul Sağlığı. Ankara: Tıbbi Dokümantasyon Merkezi, 1993: 200-225

Kaplan, V., Kürümlüoğlugil, R., & Bütün, B. (2021). COVID-19 pandemisine bağlı karantina sürecinin ergenlerin gelecek beklentileri ve anksiyete düzeylerine etkisi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 4(7), 12-23.

Şahin, N. E., & Aslan, F. Öğretmenlerin kronik hastalığı olan öğrencilere ilişkin görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017,6(3), 35-40.

Ay, R. Epilepsi ve damgalanma: Bir gözden geçirme. Klinik psikiyatri, 2017, 20, 129-136.

Tanriverdi, D., Kaplan, V., Bilgin, S., & Demir, H. The comparison of internalized stigmatization levels of patients with different mental disorders. Journal of Substance Use, 2020, 25(3), 251-257.

Çakır, G., & Altay, N. Kronik hastalığı olan çocukların bakımında okul hemşiresinin görev ve sorumlulukları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2021,14(1), 55-61.

Aycan Ş, Afşar O, Demirören M, Evci D. 21. yüzyılda herkes için sağlık. T.C.S.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2000.

Seçginli S, Erdoğan S, Demirezen E. Okul sağlığı tarama programı: Bir pilot çalışma örneği. Sted, 2004, 13(2):462-465.

T.C Sağlık Bakanlığı. Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. Ankara: Yücel Ofset Matbaacılık, 2008, 24-31

WHO. Promoting Health Through Schools, Report of a WHO Expert Committee on Comprehensive School Health Education and Promotion, Geneva, 1997.

Baltaş, Z. Sağlık Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2000,64-65.

Kürtüncü, M., & Topan, A. (Eds.). Okullarda Çocukluk Çağı Kronik Hastalıkları: Çocuk, Aile ve Eğitimciler için Bir Kılavuz. Akademisyen Kitabevi, 2022.

Kılıçcı, Y. Okulda Ruh Sağlığı. İkinci basım. İstanbul, 1992.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete.1992, 21308.

Downloads

Published

2024-03-27

How to Cite

Kaplan, A., Akbaş, K., Akbaş, N., & Cinaytar, M. (2024). Effects of Chronic Diseases in Children in School Period and Management at School. Advances in Chronic Diseases, 1(1), 9–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10886087

Issue

Section

Articles