Ayşe, and MEDET KORKMAZ. “Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası Ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri Ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı”. Advances in Chronic Diseases, vol. 1, no. 1, Apr. 2024, pp. 28-36, doi:10.5281/zenodo.10903044.