[1]
Ayşe and M. KORKMAZ, “Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı”, Advances in Chronic Disease, vol. 1, no. 1, pp. 28–36, Apr. 2024.