Ayşe and KORKMAZ, M. (2024) “Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı”, Advances in Chronic Diseases, 1(1), pp. 28–36. doi: 10.5281/zenodo.10903044.