Ayşe, and MEDET KORKMAZ. 2024. “Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası Ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri Ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı”. Advances in Chronic Diseases 1 (1):28-36. https://doi.org/10.5281/zenodo.10903044.