AYŞE; KORKMAZ, MEDET. Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı. Advances in Chronic Diseases, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 28–36, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10903044. Disponível em: https://advchronicdis.com/index.php/pub/article/view/7. Acesso em: 23 jul. 2024.