Ayşe, & KORKMAZ, M. (2024). Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı. Advances in Chronic Diseases, 1(1), 28–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.10903044