(1)
Ayşe; KORKMAZ, M. Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası Ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri Ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı. Advances in Chronic Disease 2024, 1, 28-36.