[1]
Ayşe and KORKMAZ, M. 2024. Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı. Advances in Chronic Diseases. 1, 1 (Apr. 2024), 28–36. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10903044.